Z ostatniej chwili

Treningi w nowym sezonie

Kalendarz imprez

Komunikaty


Gladius KIDSZ naszych galeriiNasza wizytówka


Organizujemy


Turniej Gladius Cup

Sruktura

Taekwondo jest sztuką walki i samoobrony opartą na tradycjach i filozoficznych zasadach starokoreańskich odmian walki wręcz : Tae Kyon i Soo Bak - Gi. Jest bardzo dynamiczną dyscypliną, która dzięki pracy wielu mistrzów, w ciągu zaledwie 40 lat, ewoluowała od mało znanej, regionalnej sztuki walki w kierunku pełnoprawnego sportu olimpijskiego.

 

Na strukturę treningową składa się wiele części, które w sposób systematyczny i naukowo kontrolowany rozwijają każdą część ciała. Ich opanowanie jest niezbędne do całkowitego poznania taekwondo.

1. Gibon Yonsup (techniki podstawowe)
- sogi (pozycje)
- son gisool (techniki ręczne)
- bal gisool (techniki nożne)

2. Tul (układy formalne, formy ruchowe)

3. Matsogi (walka)
- sambo matsogi (walka trzykrokowa)
- ibo matsogi (walka dwukrokowa)
- ilbo matsogi (walka jednokrokowa)
- ban jayu matsogi (walka półwolna)
- jayu matsogi (walka wolna)
- bal matsogi (walka samymi nogami)

4. Hosin Sul (samoobrona)

5. Kyokpa (sztuka rozbić)

Wszystkie prawa zastrzeżone - Stowarzyszenie Gladius © 2011