Z ostatniej chwili

Treningi w nowym sezonie

Kalendarz imprez

Komunikaty


Gladius KIDSZ naszych galeriiNasza wizytówka


Organizujemy


Turniej Gladius Cup

Podstawy

Zasady Taekwondo.

1. Uprzejmość.

2. Uczciwość.

3. Wytrzymałość.

4. Samokontrola.

5. Nieposkromiony duch.

 

Rota Przysięgi Adepta TaeKwon-Do
1. Będę bezwzględnie przestrzegał zasad TaeKwon-Do.
2. Będę miał szacunek dla instruktora i osób starszych stopniem.
3. Nigdy nie będę nadużywał własnych umiejętności.
4. Powinienem być obrońcą wolności i sprawiedliwości.
5. Celem mojego działania będzie budowa pokoju na świecie.

Regulamin Dojang (sala treningowa)
1. Nie wolno spożywać żadnych napojów ani żywności.
2. Zakazuje się palenia tytoniu.
3. Należy unikać nieuzasadnionych rozmów.
4. Zabrania noszenia się obuwia, przede wszystkim ćwiczący.
5. Podczas treningu zabrania się noszenia jakichkolwiek ozdób (łańcuszki, pierścionki, kolczyki, zegarki itp.).
6. Bez pozwolenia instruktora nie wolno wykonywać żadnych ćwiczeń.
7. Przy wejściu lub wyjściu z sali należy wykonać ukłon, który jest znakiem szacunku dla miejsca treningów.

Struktura techniczno-treningowa:
1. Techniki podstawowe (Gibon Yonsup):
- pozycje,
- techniki ręczne ataku i obrony,
- techniki nożne ataku i obrony.
2. Układy formalne (Tul).
3. Walki sportowe (Matsogi):
- walka na 3 kroki,
- walka na 2 kroki,
- walka na 1 krok,
- walka półwolna,
- walka wolna,
- walka samymi nogami.
4. Samoobrona (Hosin-Sul).
5. Techniki rozbijania (Kyokpa)

Dobok - strój treningowy składa się z:
- Sang-i (bluza),
- Ha-i (spodnie),
- Ti (pas).
Grubość pasa 5 mm.
Szerokość pasa 5 cm.
Szerokość belki 5 mm.
Odległość belki od końca pasa 5 cm.
Szerokość belki 5 mm

Liczebniki koreańskie:
1 - Hana (czyt. hana)
2 - Dul (czyt. tul)
3 - Set (czyt. set)
4 - Net (czyt. net)
5 - Dasot (czyt. tasot)
6 - Yasot (czyt. jasot)
7 - Ilgop (czyt. ilgop)
8 - Yodul (czyt. jodol)
9 - Ahop (czyt. ahop)
10 - Yol (czyt. jol

Instruktor
I - III Dan Boosabum - asystent instruktora.
IV - VI Dan Sabum - instruktor.
VII - VIII Dan Sahym - mistrz.
IX Dan Saseng - wielki mistrz.

Wszystkie prawa zastrzeżone - Stowarzyszenie Gladius © 2011