Katarzyna Dzilińska

Katarzyna Dzilińska
- Prezes Stowarzyszenia Gladius
- nauczyciel
- autorka edukacyjnej części programu Gladius Kids
- współautorka programów profilaktyczno - edukacyjnych realizowanych w trakcie szkolenia sportowego